Hướng dẫn xử lý khi TopCashback không tự tracking sau khi đã mua tên miền | #2 TopCashback

Hướng dẫn xử lý khi TopCashback không tự tracking sau khi đã mua tên miền | #2 TopCashback

TOPCASHBACK - NẾU TRONG VÒNG 2 - 4 TIẾNG SAU KHI MUA HÀNG MÀ KHÔNG THẤY CASHBACK HIỆN TRONG MỤC EARNINGS, BẠN HÃY LÀM THEO HƯỚNG DẪN BÊN DƯỚI.


Bước 1: Truy cập vào Customer Service

Bấm "Continue" tại ô Missing Cashback?

Click Continue để tiếp tục


Bước 2: Bấm "I Understand, continue" để tiếp tục.

Bước 3: Gửi manual claim tracking
** Lưu ý: phần "We only list retailers that you visited..." là chọn ngày giờ bạn click từ TopCashback vào One.com mua hàng. Do múi giờ TCB là GMT +00 nên bạn phải lấy giờ bạn mua trừ đi 7 giờ (VN GMT +7) mới ra giờ bạn click thật.

Ví dụ mình mua domain ở VN vào lúc "16:10 ngày 29/11/2020" thì phải chọn trên site ở múi giờ UK là "11:10 ngày 29/11/2020" (16:10 - 7= 11:10)

Bước 4: Sau khi claim xong bạn truy cập vào Existing claim để kiểm tra status thế này tức là đã thành công, (supporter của Topcashback sẽ process claim của bạn theo thứ tự nên có thể hơi lâu nhé, status sẽ update khi được xử lý nên bạn chỉ việc đợi thôi đừng nóng ruột).