NHẬN NGAY $5 TỪ PAYPAL | PAYPAL GIVEAWAY US$5

NHẬN NGAY $5 TỪ PAYPAL | PAYPAL GIVEAWAY US$5

Hiện Paypal đang giveaway $5 cho 40,000 tài khoản, anh em nhanh tay đăng nhập liền vào Paypal rồi truy cập vào link này để nhận nhé.

Lưu ý nhân phẩm cao mới đủ điều kiện nhận, nên anh em đăng nhập vào tài khoản, nếu nhìn thấy banner như phía trên là đủ điều kiện nhận.

Link full HD không che:
https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/pfs/welcome/claim5?locale.x=en_VN

Chúc anh em may mắn.